Arxiu d'Autor

L’Amazona o Amazònia

L’Amazona, també anomenada Amazònia, és una vasta regió de la part central i septentrional d’Amèrica del Sud que comprèn la selva tropical de la conca de l’Amazones. La adjacent regió de les Guayanas també posseeixselves tropicals, de manera que moltes vegades se li considera part de l’Amazònia.
Aquesta selva amazònica és el bosc tropical més extens del món. Es considera que la seva extensió arriba als 6 milions de km ² repartits entre vuit països, dels quals Brasil i el Perú posseeixen la major extensió de l’Amazònia, seguits per Colòmbia, Bolívia, Equador, Guyana, Veneçuela,Surinam i la Guayana francesa. L’Amazònia destaca per ser una de lesecorregiones amb major biodiversitat al món.

Ecosistema

La selva amazònica es desenvolupa al voltant del riu Amazones i de la seva conca fluvial. Les altes temperatures afavoreixen el desenvolupament d’una vegetació espessa i exuberant, sempre verda. El títol de l’Pulmó del Planeta que ostenta l’Amazònia no és casualitat, ja que manté un equilibri climàtic: els ingressos i sortides de CO2 i de O2 estan balancejats.

Flora

Tota la flora de la selva tropical humida sud-americana és present a la SelvaAmazònica. Existeixen en ella innombrables espècies de plantes encarasense classificar, milers d’espècies d’aus, innombrables amfibis i milionsd’insectes.
La Amazonía Peruana és una de les regions de major riquesa biològica del món, ja que la presència de diferents pisos altitudinals que posseeix en la seva unió amb la Serralada dels Andes, origina gran quantitat d’ambientsparticulars i, per tant, un alt índex de endemismes.

Fauna

Entre els mamífers, l’Amazones posseeix enorme quantitat d’espècies, destacant els micos, el jaguar, el puma, el tapir i els cérvols. En les seves aigües viuen dues espècies de dofins, destacant el dofí rosat.
Es troben Rèptils com gran quantitat d’espècies de tortugues aquàtiques i terrestres, caimans, cocodrils, i multitud de serps, entre elles la anaconda.

Integració

  • Falta una decisió mancomunada dels països anomenats amazònics,orientada a fer un ús racional dels recursos naturals i de l’aigua.
  • Hi ha polítiques bilaterals com el cas del Perú i l’Equador.
  • Durant els últims anys s’han construït carreteres del Perú al Brasil amb el plad’unir dos grans conques marítimes, però que creuen per la meraAmazònia.
         http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia                                                     Idris kadmiri 3C    

Comments (2)

la historia tecnologica

La història de la tecnologia és la història de la invenció d’eines itècniques amb un propòsit pràctic. La història moderna està relacionadaíntimament amb la història de la ciència, ja que el descobriment de nous coneixements ha permès crear noves coses i, recíprocament, s’han pogut realitzar nous descobriments científics gràcies al desenvolupament de noves tecnologies, que han estès les possibilitatsd’experimentació i adquisició del coneixement.
Els artefactes tecnològics són productes d’una economia, una força del creixement econòmic i una bona part de la vida. Les innovacionstecnològiques afecten i estan afectades per les tradicions culturals de lasocietat. També són un mitjà d’obtenir poder militar.

 IDRIS KADMIRI

Comments (2)

El forat negre estel·lar

Un forat negre estel·lar és un forat negre format pel col·lapse gravitatori d’una estrella massiva (20 o més masses solars encara que la quantitat de massa que cal per formar-lo no ha estat encara determinada i depèn de molts paràmetres) al final de la seva vida. El procés que s’observa és com una explosió de super nova o un esclat de raigs gamma. El forat negre estel·lar més gran conegut (fins el 2007) és 15.65±1.45 masses solars. Hi ha proves que la font de raigs X IC 10 X-1 és un forat negre estel·lar amb una massa probable de 24 a 33 masses solars.

En la teoria de la relativitat general un forat negre pot tenir qualsevol massa. Com més baixa sigui la massa, més alta serà la densitat de la materia per tal de formar el forat negre: No exieteixen processos coneguts que puguin produir forats negres amb masses menors que unes vegades la massa del Sol. Si existís seria probablement forats negres primordials.

El col·lapse d’una estrella és el procés natural que produeix un forat negre. És inevitable al final de la vida d’una estrella, quan la font d’energia de l’estrella s’ha exhaurit. Si la massa de la part de l’estrella que es col·lapsa està per sota dun cert valor crític, el producte final és una estrella compacta, una nana blanca o una estrella de neutrons. Totes elles tenen una massa màxima. Si l’estrella que es col·lapsa excedeix aquesta massa límit, el col·lapse continuarà indefinidament (col·lapse gravitatori catastròfic) i es formarà un forat negre. La massa màxima d’una estrella de neutrons no és ben coneguda, però es pensa que ha de ser sobre les 3 masses solars. El forat negre estel·lar amb menor massa observat té una massa estimada de 3,8 masses solars.

Hi ha proves observacionals d’uns altres dos tipus de forats negres, que encara són molt més massius que el forat negre estel·lar. Són els forats negres de massa intermèdia (al centre de cúmuls globulars) i forats negres supermassius del centre de la Via làctia i galàxies actives.

Un forat negre només pot tenir tres propietats fonamentals: massa, càrrega elèctrica i moment angular. Es pensa que els forats negres que es formen a la natura tenen moment angular, però no hi ha cap observació definitiva sobre la rotació. La rotació d’un forat negre estel·lar és deguda a la conservació del moment angular de l’estrella que el va produir.                                Idris Kadmiri

Comments (2)

Els nostres peixos

El Platy vermell:
Els mascles poden assolir els 4 cm de longitud total i les femelles els 6 cm. Aquests últims són més grosses i tenen aleta anal normal en comptes de gonopodio, el gonopodio és la transformació de l’aleta anal en el mascle, és un òrgan allargat, l’equivalent al penis humà. Tenen una longevitat de 2 a 3 anys i són peixos omnívors d’aigües tropicals, la temperatura ideal és de 22 º -26 º centígrads.

Zebra:
El peix zebra és un peix del gènere Danio i està relacionat amb el Danio kyathit.

El peix zebra es nadiu del sudest dels Himàlaies. (concretament al riu Ganges, a la regió est de l’Índia). També es troba nativament al Pakistan, Bangladesh, Nepal i Birmània. El seu hàbitat natural són els canals, preses, assuts, sèquies i basses de conreu d’arròs. Va ser introduït com a peix d´aquariofilia al Japó, als Estats Units i a Austràlia.  També ha estat observat a Colòmbia, presumiblement a partir d’una fuga des d’un aquari. Actualment és considerat una espècie cosmopolita.

Rep el seu nom per les seues cinc bandes uniformes pigmentades de color blau fosc que té als dos costats del cos.
Els mascles tenen forma de torpedo i bandes daurades entre les ratlles blaves. Les femelles tenen una panxa més gran i el color entre les bandes blaves més paltejades.
Creix fins als 6,4 cm.

Gamba Caridina japonica o Atyidae
Els atíidos (Atyidae) són una família de crustacis decàpodes delinfraorden Caridea present en totes les aigües tropicals itemperades del món. Les espècies d’aquesta família sóngairebé sempre d’aigua dolça. Aquesta és l’única família de la superfamília Atyoidea.
La seva grandària varia de 4 a 5 cm, els mascles segueixen sentmés petits i prims que les femelles. Aquest últim té una cavitatsignificativa format sota l’abdomen pels pleópodos, on els ouss’incuben abans de l’expulsió de les larves. En els homes, elspleópodos no es formen en la cavitat de l’abdomen.

Idris kadmiri

Comments (1)

Ja tenim el nou pany

El profe ja a comprat el nou pany, llavors quan tinguem les escaires començarem a treballar.

I també arreglarem la porta del aquari perquè la porta no tanca.

Autor i editor: Idris i Christian

Comments (1)

PLANTEM I ANALITZEM

El dia 23/11/2011 la primera cosa que hem fet, es fer dos grups per fer cada cosa.

el primer grup que eren la Genesis, Noelia, tenia que plantar les arels de unes plantes.

l’altre grup que eren Cristian, Yossef, Ikram i Rania, tenien que analiza l’aigua.

I jo tenia que estar amb els dos grups per saber si estan fent la feina bé o no.

Em fet el treball molt bé i la analizis a sortit bé.

Fotos del grup:

Idris kadmiri

Comments (1)

repartim la caixa de reciclar

Avui hem repartit les caixes de reciclage per totes les clases de 1r, 2n, 3r, 4r, 1bat, 2bat. Hem exlicat com es la nova norma de utilitzar la caixa de reciclatge.

TOT VA ANAR BÉ

IDRIS KADMIRI

Feu un comentari

La somereta apareix una altra vegada.

La somereta apareix una altra vegada.

Tècnics del Servei de Fauna de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat i del parc natural de la serra de Montsant van localitzar fa uns dies dos exemplars, mascle i femella, de la somereta de Montsant ‘Steropleurus panteli’ dins dels límits de l’espai natural.

Concretament, s’ha construït una gàbia de cria i s’estan elaborant protocols de censos i anàlisis de les dades de camp per tal de conèixer-ne millor la biologia i el comportament, i establir així el protocol de gestió adient d’aquesta espècie tan desconeguda.  Tot i això, quan l’any 2006 es van inventariar en un Atles tots els ortòpters -saltamartins, llagostes, someretes i grills- de Catalunya, on figuraven unes 170 espècies pròpies de Catalunya representades en una fitxa amb la distribució i una fotografia de l’espècie en el seu hàbitat natural, els experts van adonar-se que aquesta era de totes l’espècie més desconeguda i l’única que no havia estat mai fotografiada viva.

La notificació d’aquesta retrobada va posar en alerta els tècnics del Servei de Biodiversitat i del Parc Natural de Montsant, i aquest any 2011 els censos realitzats han donat els seus primers fruits amb 2 mascles i 2 femelles trobats al medi natural.

IDRIS KADMIRI

Feu un comentari

Què és la petjada o empremta ecològica?

La petjada ecològica és sense Indicador de l’impacte ambiental Generat Per la Demanda Humana Que es fa dels recursos existents en els ecosistemes del Planeta relacionant-la amb La paraula capacitat Ecològica de la Terra de regenerar seus Recursos.
El dèficit ecològic és la Diferència Entre la zona del available (la paraula capacitat de càrrega) i la zona del
consumida (empremta ecològica) a l’ONU Lloc determinat. Posa de Manifest la sobreexplotació del capital natural i la incapacitat de Regeneració del tant un Nivell mundial de com local.

Efectes potencials nombrosos existencial de l’Escalfament mundial Que hipotèticament afectarien El Medi Ambient ia la vida humana segons les Teories de l’Escalfament global. El director és L’increment Progressiu de la Temperatura mitjana. A partir d’aquest, augment d’Una sèrie de Diferents Efectes de Como L’augment del nivell del Mar, Canvis en els Ecosistemes Agrícoles, l’Expansió de les Malalties Tropicals, augment de la intensitat dels Naturals Fenòmens. Alguns d’Estós Fenòmens si estarien produint en l’Actualitat, Però és Difícil precisar una relació directa amb L’escalfament global.
Es diu Desenvolupament sostenible Desenvolupament Aquell Que és Capaç de satisfer les necessitats actuals pecat comprometre els recursos i Possibilitats de les Futures Generacions.
La paraula capacitat Biològica ES refereix a l’estil de la paraula capacitat de les Nacions Unides Àrea Específica biològicament productiva de l’ONU Generar Abastament regulars de Recursos renovables i d’absorció dels Residus resultants de  consums.
La petjada ecològica quan d’ona Regió supera La seva paraula capacitat, Biològica, vol dir que està usant de Manera Sostenible no.

Podem Salvar la terra i tenim temps Però és que el problema no és sinó Ajudar és Que Ningú intenta Ajudar.
Si no ajudem la terra no Perd res sinó Nosaltres perdem o ben dit és Que Ens matem un Nosaltres Mateixos Amb Les nostres Mans per El Què fem al Planeta. Si no reaccionem Ara no hi va haver una Anem aconseguir i Ningú sobreviurà.

Feu un comentari

El plec

Hypostomus plecostomus és un conegut peix d’aquari de Sud-amèrica: es pot trobar des de Costa Rica fins a Uruguai, especialment a Panamà, Colòmbia, Veneçuela, i Guayana. És conegut com xucla-algues, peix neteja vidres, peix gat, chupacristales, chupapiedras, etc.
La majoria d’aficionats als aquaris l’utilitzen per mantenir l’aquari net d’algues, ja que aquests peixos s’alimenten d’elles, i de les restes de menjar. No té escates, però està protegit per plaquescartilaginoses i espines.

En llibertat pot arribar als 70 cm, però en un aquari no sol passar dels 30 cm, arribant a viure 15 anys. És omnívor i nocturn, roman quiet o ocult durant el dia. Relativament tranquil, encara que territorial amb altres peixos de fons.

GRACIES PER LA VOSTRA VISITA                                   IDRIS KADMIRI

Comments (2)

Older Posts »
%d bloggers like this: