Archive for o-Oreneta

L’Oreneta (Hirundo rustica)

Nom vulgar català: Oreneta

Nom vulgar castellà: Golondrina

Nom científic: Hirundo rustica

oreneta.jpg

Característiques:

En èpoques de migracions les orenetes tendeixen a viatjar a climes atemperats i sempre ho fan en grups, de vegades fins i tot, de milers d’exemplars.

Al nostre país també hi arriben. Solen aparèixer les primeres orenetes al febrer (encara que molt pocs exemplars) i normalment apareixen cap al maig, que és quan més bon temps fa al nostre país. El seu retorn serà cap al setembre on tots els grans grups d’orenetes marxen cap a l’Àfrica en busca de zones més càlides.

polletsoreneta_500.jpg (exemplars joves)

Solen fer-se nius arrodonits de fang que es dipositen a cobert, a les cases, per això les orenetes no solen estar molt lluny dels pobles.

Té una longitud d’entre 13,5 i 15cm, una envergadura d’entre 26 i 29cm i un pes d’entre 15 i 21g.
Té la cua llarga i forcada, plomatge de la cara i la gola castany, al dors d’un color negre blavós i blanc trencat al pit.
S’alimenten d’insectes capturats a l’aire de fins de la mida de papallones i libèl·lules, contribuint així a salvar les collites, netejant els camps d’insectes nocius.
Rocío Castilla

Comments (6)

%d bloggers like this: