Archive for z-Animals estranys

La somereta apareix una altra vegada.

La somereta apareix una altra vegada.

Tècnics del Servei de Fauna de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat i del parc natural de la serra de Montsant van localitzar fa uns dies dos exemplars, mascle i femella, de la somereta de Montsant ‘Steropleurus panteli’ dins dels límits de l’espai natural.

Concretament, s’ha construït una gàbia de cria i s’estan elaborant protocols de censos i anàlisis de les dades de camp per tal de conèixer-ne millor la biologia i el comportament, i establir així el protocol de gestió adient d’aquesta espècie tan desconeguda.  Tot i això, quan l’any 2006 es van inventariar en un Atles tots els ortòpters -saltamartins, llagostes, someretes i grills- de Catalunya, on figuraven unes 170 espècies pròpies de Catalunya representades en una fitxa amb la distribució i una fotografia de l’espècie en el seu hàbitat natural, els experts van adonar-se que aquesta era de totes l’espècie més desconeguda i l’única que no havia estat mai fotografiada viva.

La notificació d’aquesta retrobada va posar en alerta els tècnics del Servei de Biodiversitat i del Parc Natural de Montsant, i aquest any 2011 els censos realitzats han donat els seus primers fruits amb 2 mascles i 2 femelles trobats al medi natural.

IDRIS KADMIRI

Feu un comentari

Un exemplar de “Branta leucopsis” al delta del Llobregat

És estrany veure un exemplar d’oca de galta blanca per aquí, ja que el seu hàbitat natural és al nord, als països freds. Però també és molt bonic poder contemplar un exemplar d’aquest tipus a les nostres terres.

ocagaltablancabevent.jpg

Ha emigrat al mediterrani perquè estem passant un hivern molt fred i, encara que aquesta oca suporti el fred, no aguanta tant.

ocagaltablanca.jpg

Quan es pugui seria bonic anar a veure a aquest meravellós exemplar i veure’l abans que retorni al seu país d’origen.

Rocío Castilla

Comments (7)

Un ocell d’Amèrica ens visita

escuraflasconswilson.jpg
El diumenge passat, 19 d’octubre, es va poder veure al Delta del Llobregat un ocell poc habitual al nostre país: l’“Escuraflascons de Wilson” (Phalaropus tricolor). Es tracta d’un ocell americà que viu prop de l’aigua (sobretot d’aigües salades) i que s’ha trobat molt poques vegades a la península ibèrica. Fins ara, només 9 vegades. S’alimenta de petits insectes i crustacis que els captura formant petits remolins a l’aigua mentre neda com un ànec, prop de la superfície, traçant petits cercles.

En el gènere Phalaropus, les femelles són més grans i vistoses que els mascles, defensen el territori de nidificació, “conquereixen” els mascles i aquests darrers es queden al niu incubant els ous. Tot al revés de la majoria d’aus.
escuraflasconswilson_wiki.jpg
És una au migratòria i en aquests moments està en ple procés d’emigració entre el nord del continent nordamericà i els Andes (on hivernarà). Entre el març i l’abril, desfan el camí i se’n tornen al continent nord. Probablement l’exemplar que ha arribat fins al Prat de Llobregat ha estat arrossegat fortuïtament per la força del vent d’un corrent d’aire a molta altura, que l’ha traslladat fins a l’oest d’Europa sense haver-se d’esforçar gaire per volar.

Fa poc es va trobar, també al Delta del Llobregat, un cigne negre d’Austràlia.

Johana Domínguez, Milena Marrozos, Joselin Ondarza, Ismail El Kabouri i David Donat

Més informació: a El Periódico i la Wikipèdia

Comments (1)

%d bloggers like this: